H U K K S

H U K K S is een gepersonaliseerd knuffeldier als ondersteuning van mensen en hun omgeving die te maken hebben met emotioneel verlies. “H U K K S” biedt hen een houvast tijdens een heftige levensgebeurtenis of situatie. Hierbij valt te denken aan; het overlijden van dierbaren, scheiding, verhuizing, ziekte en in andere situaties waarin iemand houvast en kracht nodig heeft om met deze heftige gebeurtenis in het leven om te gaan.

Bij een heftige gebeurtenis in iemands leven biedt H U K K S, een tastbaar product aan om een persoon steun en houvast, troost en verbondenheid te geven. H U K K S staat voor: Houvast, het Uiten van emoties, het behouden en krijgen van Kracht, de Knuffel en het verbinden door Samen zijn in een situatie waar je ongevraagd in bent terecht gekomen.

De H U K K S staat bekend om haar speciale bouw, lange uitgestoken nek, maar ook om haar kwetsbaarheid, stevigheid en de eigenschap om vooruit te kijken in moeilijke situaties. De sjaal die gemaakt wordt uit persoonlijke stoffen, welke de H U K K S draagt, biedt verbondenheid. Op deze manier heb je iets tastbaars in handen. Tevens kan het product ook als hulpmiddel gebruikt worden om in gesprek te komen en gedachten en emoties bespreekbaar te maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier!